Všetky FAQ

Ďiaľničná cesta 4431/14a
903 01 Senec, Slovakia

Prosím vyberte si kategóriu otázok

Movianto Slovensko je iba správcom emergentného systému. Všetky rozhodnutia sú komunikované s MAH.

Na registráciu vyplní spoločnosť formulár v sekcii Registrácia v menu, ktoré sa nachádza v hornej časti stránky. Tento odkaz nie je už dostupný pre prihlásených klientov. 

AbbVie, s. r. o., Amgen Europe B.V., Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, Eli Lilly Nederland B.V., Daiichi Sankyo Europe GmbH, Eli Lilly ČR, s.r.o., GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic, Teofarma S.r.l.

  1. Registrácia: Ak cez emergentný systém ISLIEK zadávate objednávku po prvýkrát, je potrebné sa najprv zaregistrovať. Na registráciu je potrebné vyplniť formulár v sekcii Registrácia, v menu, ktoré sa nachádza v hornej časti stránky. Po úspešnej registrácii vám príde potvrdzujúci mail.

  2. Objednávka: Po úspešnej registrácii je možné zadať objednávku. Pokiaľ je objednávka zadaná správne, príde Vám potvrdzujúci e-mail so všetkými informáciami o stave objednávky.
  • Ak je objednávka zadaná správne, bude na Vami uvedenú e-mailovu adresu odoslaný potvrdzujúci e-mail so statusom: Potvrdená.
  • Ak objednávka nie je zadaná správne, bude na Vami uvedenú e-mailovu adresu odoslaný potvrdzujúci e-mail so statusom: Zamietnutá, kde bude zároveň uvedený dôvod zamietnutia.

Splatnosť faktúry za liek objednaný cez emergentný systém www.isliek.sk je 5 dní.

Po úspešnej registrácii a následnom prihlásení do Vášho účtu, nájdete na stránke kompletný zoznam produktov.

V prípade, že k objednávke bude priložený Lekársky predpis, ktorý nie je anonymizovaný v rámci zákona, bude objednávka automaticky zamietnutá s uvedeným dôvodom.

Tovar Vám bude doručený na Vami uvedenú dodaciu adresu v zákonom stanovenej lehote t.j. 48 hodín od uskutočnenia objednávky, alebo ak koniec lehoty pripadne na nedeľu, objednávka Vám môže byť doručená do 72 hodín od jej uskutočnenia. Upozorňujeme Vás, že v zmysle § 23 ods. 1 písm. aw) je držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti povinný prevziať humánny liek zaradený v zozname kategorizovaných liekov objednaný u držiteľa ich registrácie do 48 hodín ( alebo ak koniec lehoty pripadne na nedeľu do 72 hodín ) od objednania. Za týmto účelom je potrebné, aby ste v uvedenej lehote zabezpečili nepretržitú prítomnosť v lekárni.

Po úspešnej registrácii príde na vami zadanú e-mailovú adresu informácia, že registrácia lekárne prebehla úspešne.

V prípade, že vo Vašom registrovanom užívateľskom účte na www.isliek.sk potrebujete zmeniť akýkoľvek údaj, prípadne priložený dokument zadaný pri registrácii lekárne v systéme ISLIEK, je potrebné o túto zmenu požiadať písomne na emailovej adrese info@isliek.sk. O vykonaní každej zmeny vo Vašom užívateľskom konte budete informovaní potvrdzujúcim emailom.

Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.