Dôležité informácie

Ďiaľničná cesta 4431/14a
903 01 Senec, Slovakia

Dôležité informácie

Prosím, pozorne si prečítajte podmienky používania pred vstupom na túto internetovú stránku alebo pred jej použitím.
Zadaním objednávky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s povinnosťami vyplývajúcimi z ustanoveniami § 23 ods. 1 písm. as) až ax) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Potvrdzujete, že ste overili dostupnosť predmetného humánneho lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov u tu uvedených držiteľov povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov, a že zabezpečiť dodanie predmetného humánneho lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov od držiteľov povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov podľa § 18 ods. 1 písm. f) Zákona o liekoch nie je možné. Zároveň beriete na vedomie, že zneužitie informačného systému na mimoriadne objednávanie liekov môže predstavovať správny delikt, za ktorý hrozí pokuta od 5 000 do 100 000 eur, v prípade opakovaného porušenia aj zrušenie povolenia na zaobchádzanie s liekmi.
Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.